Tumpik
#Travelling
gamzeblogs · 2 days ago
Text
Tumblr media
Sevme beni göze güzel gözüken görkemim için
Sevindiren gözüm ya da yüzüm için
Ne de dışardan gözüken hiçbirşeyim için
Hayır , bir kalp içinde değil değişmeyen
Çünkü bunlar bozulabilir ve hastalanabilir
Ayrılırsak biz ikimiz
Ve beni hala sev , neden olduğunu bilmeden
Sebebin böylece hep aynı kalır
Hep benim üzerime düşmek için .....
217 notes · View notes
mybeautifulpoland · a day ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Reszel, Poland by mrdzen
88 notes · View notes
virtuosicstudyblr · 2 days ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Treating myself to a few days of vacation in Sweden… oh, how I missed it
77 notes · View notes
putoutallthestars · a day ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Body Paint, Arctic Monkeys (2022)
For a master of deception and subterfuge You've made yourself quite the bed, to lie in Do your time traveling through the tanning booth So you don’t let the sun catch you crying And if you’re thinking of me I'm probably thinking of you
56 notes · View notes
zocher · a day ago
Text
Tumblr media
Bern, Switzerland
31 notes · View notes
colorfuldebris · 15 hours ago
Text
Tumblr media
24 notes · View notes
artschoolglasses · 2 days ago
Photo
Tumblr media
First day wandering around...
Zurich, Switzerland
21 notes · View notes
galina · 4 months ago
Photo
Tumblr media Tumblr media
Some corners of Edinburgh, this kind of architecture paired with the hills really reminds me of home
9K notes · View notes
gulistan-blog · 5 months ago
Text
Tumblr media
㋡🥀
6K notes · View notes
blandoranges · 3 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
All of the train stations and trains I’ve drawn for my major project
4K notes · View notes