Tumpik
#RTW
Text
Tumblr media
Olēnich Fall 2022
49 notes · View notes
thesaintlaurent · 1 day
Photo
Tumblr media
46 notes · View notes
disease · 3 days
Photo
Tumblr media
DOMINNICO MADRID SPRING 2023
39 notes · View notes
saccharine-dreamer · 3 days
Text
Tumblr media Tumblr media
Schiaparelli 2023 Spring Ready-to-Wear
18 notes · View notes
ruched · 1 year
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Moschino Pre-Fall 2022
39K notes · View notes
tokissland · 4 months
Text
Tumblr media
lirika matoshi
11K notes · View notes
chandelyer · 1 month
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Poem Bangkok ‘Magical Duality’ fall 2022 
3K notes · View notes
fenchy · 6 months
Text
Tumblr media Tumblr media
Adut Akech For Mugler s/s 2022
4K notes · View notes
voguearchivess · 3 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Selkie spring 2023
1K notes · View notes
glowdetails · 4 months
Photo
Tumblr media Tumblr media
details @ rodarte fall 2022 rtw
1K notes · View notes
chemicalcupcake · 28 days
Text
Tumblr media
alexander mcqueen spring 2017
955 notes · View notes
fashionlandscapeblog · 2 months
Text
Tumblr media
Aya Muse Spring 2023
1K notes · View notes
thesaintlaurent · 1 day
Photo
Tumblr media
43 notes · View notes
disease · 2 months
Photo
Tumblr media
VIVETTA SPRING 2023 RTW
2K notes · View notes
saccharine-dreamer · 22 hours
Text
Tumblr media
Schiaparelli 2023 Spring Ready-to-Wear
17 notes · View notes
ruched · 8 months
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
POEM Spring 2022
5K notes · View notes