Tumpik
saemund-ragnarson 6 hours ago
Text
Battlevest! 馃
Tumblr media
0 notes
saemund-ragnarson 6 hours ago
Text
Black Metal! 鈽狅笍鈿旓笍
Tumblr media
0 notes
saemund-ragnarson 12 hours ago
Text
TOOL! 鉀擄笍
Tumblr media Tumblr media
0 notes
saemund-ragnarson a day ago
Text
N & B 馃枻
Tumblr media
1 note View note
saemund-ragnarson a day ago
Text
Po猫toume Sombre! 馃拃
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
saemund-ragnarson a day ago
Text
Sombre Sinistre Po猫toume D茅moniaque! 馃懝
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
saemund-ragnarson a day ago
Text
Metalhead Rock On! 馃
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
1 note View note
saemund-ragnarson a day ago
Text
鈿旓笍鈽狅笍鉀擄笍馃棥
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
saemund-ragnarson a day ago
Text
馃拃鈿旓笍鉀擄笍
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
saemund-ragnarson 2 days ago
Text
Heavy Metal Lineup! 馃
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
1 note View note
saemund-ragnarson 3 days ago
Text
M茅talleux! 馃枻馃棥
Tumblr media
1 note View note
saemund-ragnarson 3 days ago
Text
鈽狅笍鈿旓笍馃枻鉁掞笍
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
saemund-ragnarson 3 days ago
Text
Rock On! 馃
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
1 note View note
saemund-ragnarson 4 days ago
Text
Killer Lineup! 馃憡馃挜
Tumblr media
0 notes
saemund-ragnarson 4 days ago
Text
Selfie! 馃枻
Tumblr media Tumblr media
1 note View note
saemund-ragnarson 4 days ago
Text
Flashback! 馃
Tumblr media Tumblr media
0 notes
saemund-ragnarson 4 days ago
Text
Abstract Art! 鉁掞笍
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes