Tumpik
#quranverses
theislamicpearls · 3 months ago
Text
Tumblr media
And [mention] Ayyub, when he called to his Lord, "Indeed, adversity has touched me, and You are the Most Merciful of the merciful."
Al Quran [21:83]
2K notes · View notes
laraibbukhari · 7 months ago
Text
Tumblr media
And do not be afraid; and do not be sad.
3K notes · View notes
sheisnotanangel · a month ago
Text
There is an ayah in the Quran where Allah promises us that if we thank Him then He will surely grant us more. And Subhan'Allah, it's not just to do with wealth. It's to do with everything. If Allah has guided you, thank Him. He will keep you steadfast.
989 notes · View notes
akhtarjr · a month ago
Text
There is no god but Allah, and
Muhammad is the messenger of Allah.
Tumblr media Tumblr media
347 notes · View notes
alperenlive · 7 months ago
Text
Tumblr media
Haşr Suresi Hakkında
Medine döneminde inmiştir. 24 âyettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen “elHaşr” kelimesinden almıştır. Haşr, toplamak demektir. Sûrede başlıca,Medine’de yaşamakta olan ve Hz.Peygamberle yaptıkları antlaşmaya ihanet ederek İslâm toplumunu ortadan kaldırmak üzere Mekkeli müşriklerle ittifak yapan Nadîroğulları’nın Medine’den topluca sürülmesi hadisesi ile Yahudilerle antlaşma yapan münafıklar konu edilmektedir.
Özellikle sûrenin ilk âyeti ile son üç âyetinde, bütün varlıkların Allah’ı eksikliklerden tenzih ettiği, O’nun birliği, yüceliği, ilminin sınırsızlığı, rahmet ve şefkatinin enginliği, irade ve gücünün mutlaklığı, eşsiz yaratıcı olduğu belirtilerek kalplere tevhid inancının, Allah sevgisi ve saygısının yerleştirilmesi hedeflenmektedir. 2-10. âyetlerde antlaşmalarını bozan bir yahudi kabilesinin başına gelen sürgün felâketi örnek gösterilip bundan ibret alınması istenmekte ve müslümanlara toplum olarak elde edilen imkânların paylaştırılması konusunda yol gösterilip ideal mümin tipiyle ilgili tasvirler yapılmaktadır. 11-17. âyetlerde müslüman göründükleri halde ahitlerini bozan Ehl-i kitap’la gizli ilişkiler kurarak türlü entrikalar çeviren münafıkların ve yandaşlarının bazı zaaflarına değinilerek müslümanlar hem bu tür davranışlardan sakındırılmakta hem de kendilerine moral verilmektedir. Müteakip âyetlerde her insanın yapması gereken nefis muhasebesinin ve ebedî hayat için hazırlıklı olunmasının önemine ve sonuçlarına dikkat çekilmekte; Kur’an’a muhatap olmanın ne büyük şeref olduğunu ama aynı zamanda ne büyük sorumluluk getirdiğini hatırlatan bir örnek verilmektedir (İngiliz şarkiyatçısı Richard Bell’in Haşr sûresiyle ilgili bir makalesinde sûredeki âyetlerin tertibiyle ilgili olarak ileri sürdüğü görüşün eleştirisi için bk. Emin Işık, “Haşr Sûresi”, DİA, XVI, 426).
176 notes · View notes
piousaisha · 3 months ago
Text
Tumblr media
73 notes · View notes
alhamdulillah10 · 11 months ago
Text
Beautiful compilation of dua's in Ramadan
291 notes · View notes
emaanboostingreminders · 6 months ago
Text
Tumblr media
Dear Muslims,
No matter what conditions you may endure; whether you enjoy great or bad times,whether you are healthy or sick,or you have achieved success or caught in failure,you always need him.
Therefore,seek refuge in Him through prayers. And how can we not pray to Allah,when He says:
وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ
“Call upon Me;I will answer you.”
𝘚𝘶𝘳𝘢𝘩 𝘎𝘩𝘢𝘧𝘪𝘳, 𝘈𝘢𝘺𝘢𝘵 60
71 notes · View notes
mimilicious92 · a year ago
Text
Tumblr media
632 notes · View notes
elieffeh · 2 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
My condensed notes on Surah Al-Fatihah based of tafsir and footnotes in The Noble Quran.
24 notes · View notes
monamoon29 · a year ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Our Lord, let not our hearts deviate after You have guided us and grant us from Yourself mercy. Indeed, You are the Bestower.
340 notes · View notes
theislamicpearls · 5 months ago
Text
Tumblr media
Al Quran 35:5
It is a reminder for all of us.
3K notes · View notes
laraibbukhari · 10 months ago
Text
Tumblr media
3K notes · View notes
sheisnotanangel · 27 days ago
Text
Reblog this with your favourite verse of Quran ❤️
516 notes · View notes
akhtarjr · 21 days ago
Text
Surah Al-Kausar, the shortest surah of the Qur'an. This surah was revealed when Prophet Muhammad (ﷺ) was experiencing enormously difficult time, hardships, tryanny, opposition, extreme resistance for his preaching of Islam. Allah in order to console him and the rest of the Muslims sent down these profound verses and brought happiness, hope, prosperity and peace amongst believers.
إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكَ ٱلْكَوْثَرَ
Indeed, We have granted you ˹O Prophet˺
abundant goodness.
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ
So pray and sacrifice to your Lord alone.
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ
Only the one who hates you is truly cut off from
any goodness.
Tumblr media
155 notes · View notes
yhadsa · 10 months ago
Text
Tumblr media
And they fall down upon their faces weeping, and the Quran increases them in humility.”
143 notes · View notes