Tumpik
#pet memes
beyoncescock · 1 year
Photo
Tumblr media
113K notes · View notes
isnt · 11 months
Photo
Tumblr media
25K notes · View notes
rats-for-you-and-me · 11 months
Text
He was a skater boy
Tumblr media
(Not my photo)
2K notes · View notes
bob-belcher · 10 months
Text
Tumblr media
1K notes · View notes
mentallystablepotato · 7 months
Text
Tumblr media
112 notes · View notes
cirmet · 7 months
Text
Tumblr media
99 notes · View notes
meow-gai · 8 months
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
✿  : funni cats yes
95 notes · View notes
buglemk-blog · 1 year
Text
Bu ara insanların bırakın şöyle ağız dolusu kahkaha atması, tebessüm ettiklerini görmek dahi düş gibi artık, Şahsen çok özledim sokaklarda gülümseyen yüzler görebilmeyi
İstedim ki anlık bile olsa, küçücük bir tebessüm belirsiniz dudağınızın kıyısında
Sadece iyi şeyleri düşün, güzel olana, pozitif olana odaklan, çünkü kötü olan, zihnini bulandırır ve seni aşağı çeker, Hayat kısa ve pozitif yaşamaya değer🍀
Tumblr media Tumblr media
@buglem-k
270 notes · View notes
zwahkmuchoney · 3 months
Text
Tumblr media
28 notes · View notes
minyicho · 2 months
Text
Tumblr media
uhhhhhhhhhhh
16 notes · View notes
beyoncescock · 2 months
Text
Tumblr media
11K notes · View notes
isnt · 9 months
Photo
Tumblr media
1K notes · View notes
rats-for-you-and-me · 11 months
Text
Why are they so beautiful? My heart hurts
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
430 notes · View notes
saloomy-memes · 1 year
Text
Tumblr media
179 notes · View notes
osobearaussie · 1 year
Text
Tumblr media
Who else’s dog does this? I swear Oso does this just to get my attention and get me to chase him around, typical aussie 😒
136 notes · View notes
pixie-broom · 1 month
Text
My voice reaches a previously impossible octave as soon as I am in the presence of a creature
8 notes · View notes