Tumpik
#manou en kato worden gemist
altijdblijvendromen · 10 months ago
Text
Dus, wat denken we van k2 zoekt k3?
Er blijft op dit moment eigenlijk niemand over bij wie ik echt een K3-gevoel heb 😐
5 notes · View notes