Tumpik
ekatarina a month ago
Text
Uskoro kre膰e novi 啪ivot. Uskoro 膰u biti nova ja. Promenila sam ve膰 frizuru. Sada sam na redu ja. Tako ka啪u 膷asopisi. Nova frizura, nova ja. A 拧ta ako bude novi grad?
@ekatarina
2 notes View notes
ekatarina 5 months ago
Text
Iako nikada nisi bio moj, ti 膰e拧 uvek biti neko moj鉂わ笍
Ekatarina馃尭
14 notes View notes
ekatarina 5 months ago
Text
Dugo sam sanjala da te sre膰em, a onda sam te kona膷no srela. Potpuno neo膷ekivano, kao i u snovima.
Ekatarinizam
45 notes View notes
ekatarina 6 months ago
Text
Ne mogu da se uspavam. Uznemirena sam. Misli mi se vrte kao na ringi拧pilu. Razmi拧ljam o nama. Sanjarim. Pravim planove, koje mo啪da nikada ne膰u ni ostvariti. Ti i ja smo u njima.
Ekatarinizam馃
22 notes View notes
ekatarina 6 months ago
Text
Jeste li razmi拧ljali o tome koliko 膷ovek mora biti hrabar da bi voleo? Koliko mora da voli da bi pustio? Koliko mora biti sna啪an da bi zadr啪ao?
Ekatarinizam
199 notes View notes
ekatarina 6 months ago
Text
O tebi bih pri膷ala dan i no膰, o tebi bih ma拧tala svaki dan, ti bi uvek bio moj san, eh da sam samo i ja tvoj san, ili barem dan.
Ekatarinizam馃
10 notes View notes
ekatarina 6 months ago
Text
U poslednje vreme toliko puno informacija pristi啪e sa razli膷itih strana. Medije nas bombarduju. Novine nas zastra拧uju. Politi膷ari nam obe膰avaju. Mi stojimo u mestu. Ponovo smo pijuni. Igraju se 鈥溎峯ve膷e ne ljuti se鈥. Ko se naljuti ispada. Pitam se ko 膰e prvi ispati. Pitam se ko 膰e koga pojesti. Pitam se ko 膰e koga skloniti. Pitam se ko 膰e koga pobediti. Jer mi smo samo pijuni.
Ekatarina
19 notes View notes
ekatarina 6 months ago
Text
O tebi 膰utim. O tebi ne pri膷am drugima. 膶uvam te od tu膽ih pogleda. 膶uvam nas od prepri膷avanja. Ti si moja prva tajna. Ti si ono o 膷emu sanjam. Ti si moj jun.
Ekatarinizam
20 notes View notes
ekatarina 7 months ago
Text
Dok sam ja jo拧 uvek ma拧tala o tebi, druga te je ve膰 odavno imala.
Ekatarina馃檭
33 notes View notes
ekatarina 7 months ago
Text
Tumblr media
A koga nije?
Ekatarina馃
10 notes View notes
ekatarina 8 months ago
Text
Sedimo na stanici, 膷ekamo da stigne tvoj bus, put za nazad. Smijulji拧 se. Kucka拧 poruke. Tamo neko nazad te i拧膷ekuje. Ja te samo ispra膰am.
Pita拧 me: 鈥淜atarina, ho膰e拧 li biti dobro?鈥
Drhtavim glasom mu odgovaram: 鈥渉o膰u, bi膰u ja dobro, nije prvi put鈥.
Ka啪e拧 mi: ,,dobro, da ne brinem鈥.
Dragi moj de膷a膷e, znamo da ne膰e拧 brinuti, jer ti si svoje nazad odavno odabrao, u tom putu nazad mene nema. 沤eleli smo druga膷ije, ti si 啪eleo pro拧lost, ja sam 啪elela budu膰nost. Prosto nismo se 啪eleli.
Dodaje: ,,ne brini, pisa膰u ti kad stignem鈥
Miluju膰i ga po obrazu, govorim mu: 鈥渄ragi moj, nemoj nikada izgubiti taj osmeh, jer zbog njega sam te ja izgubila鈥.
EKATARINA馃挮
10 notes View notes
ekatarina 8 months ago
Text
Odbrojavamo kazaljke na satu.
膶ekamo pono膰.
艩ljoki膷avi.
Nasmejani.
Uzbu膽eni.
Ulazimo u novu godinu. Verujemo da kada kazaljke na satu otkucaju pono膰 i kada prve minute zakora膷e u novu godinu da 膰e se sve promeniti. Da 膰emo krenuti da treniramo. Da 膰emo smanjiti slatko. Da 膰emo zavr拧iti fakultet. Da 膰emo prona膰i ljubav. Da 膰emo se zaposliti.
I sve te 啪elje stavimo na kocku prvih minuta.
Me膽utim, promene se ne doga膽aju tako brzo, i to je okej. Stoga ukoliko vam nova godina nije po膷ela ba拧 onako kako ste 啪eleli i zamislili, 啪elim vam samo re膰i da jo拧 uvek nije kasno.
Mo啪da je tvoj do膷ek Nove godine malo zakasnio, ali pojavi膰e se!
Ekatarina馃挮
8 notes View notes
ekatarina 9 months ago
Text
Nemoj misliti da se nisam setila tvog dana, jesam i te kako jesam. Evo celog sam dana u svadji sa telefonom, jer da nisam bila bih u primirju sa tobom. A to nekako ne 啪elimo ni ti, a ni ja. A ja mo啪da i malo. Al鈥 to sada stvarno nije va啪no, jer tvoj je dan.
Ekatarina馃尭
17 notes View notes
ekatarina 10 months ago
Text
I nije va啪no koliko je veliki problem, sve dok si ti ve膰i od njega!
Ekatarina馃挏
36 notes View notes
ekatarina 11 months ago
Text
艩ta za vas predstavlja niz kompleksa tokom 啪ivota, da li svaka godina donosi novi kompleks, ili se prvonastali kompleks pro拧iruje tokom godina, pa onda nastane jedan ogroman zid, kome je te拧ko pri膰i, a jos teze ga presko膷iti, kamoli sru拧iti. Da li se uop拧te mo啪e sru拧iti zid kompleksa, da li je on samo u oku posmatra膷a ili u masi? Da li postoje medicinske klinike za komplekse, da li postoje odre膽ene terapije za komplekse, da ne postoje mozda vakcine i za to, a da ja ne znam. Svi mi imamo komplekse, sa kojima se borimo tokom 啪ivota, kompleks velikog nosa, klempavih u拧iju, malih grudi, smrdljivih nogu, ipak rekla bih da su to neki od uobi膷ajnijih i lak拧ih kompleksa. Me膽utim 拧ta 膰emo sa oni ja膷im, onim dubljim kompleksima, kojih nismo ni svesni, a svakodevno uti膷u na na拧u okolinu, ograni膷avaju na拧 pogled, remete tu膽i mir. Koliko su te拧ki na拧i kompleksi, da toliko 膷esto imamo potrebu da ih prenosimo na druge, a opet dovoljno laki da ne mo啪emo da ih uo膷imo? Zapitajmo se koliko smo konverzacija, prilika, pogleda, no膰i i dana uni拧tili svojim tako te拧kim, a tako lakim kompleksima.
Ekatarina...
6 notes View notes
ekatarina 11 months ago
Text
Koliko srodnih du拧a luta sada po svetu jer se nisu 啪elele u istom vremenskom periodu?
25 notes View notes
ekatarina 11 months ago
Text
Tumblr media
8 notes View notes